Σκνίπες

Μάθετε περισσότερα για τις σκνίπες!
Δημοσιεύτηκε 06/07/2020

Η λέξη σκνίπα δεν είναι όρος της συστηματικής βιολογίας. Χρησιμοποιείται για αυτά τα είδη διάφορων οικογενειών δίπτερων εντόμων, που μοιάζουν με μικρό κουνούπι. Γι’ αυτό το λόγο το ταξινομοπλαίσιο δεν ορίζει τις σκνίπες, αλλά μόνο απαριθμεί τις οικογένειες, που μεταξύ άλλων περιέχουν είδη, τα οποία ονομάζονται σκνίπες. Αυτές οι οικογένειες ανήκουν στη υπόταξη Nematocera. Στην Ελλάδα και την Κύπρο απαντώνται τα είδη Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi, Phlebotomus (Larroussius) tobbi, Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri, Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti, Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi και Phlebotomus (Larroussius) mascittii.

Η Σκνίπα (φλεβοτόμος) είναι δίπτερο έντομο με την κοινή ονομασία Νηματόκερα της οικογενείας των Ψυχωδιδών και ιδιαίτερα τους γένους Phlebotomus. Αντίθετα με το κουνούπι είναι πολύ μικρότερη, 2 με 3 χιλιοστά και αθόρυβη. Τρώνε ζάχαρη, αλλά τα θηλυκά χρειάζονται και αίμα για να μεγαλώσουν τα αυγά τους.

Πρόκειται για μικρά έντομα, διαδεδομένα σε όλες τις θερμές περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν 800 είδη σκνίπας, 64 από τα οποία μπορούν να μεταδώσουν την νόσο λεϊσμανίαση.

Είναι ένας μόνιμος εχθρός για τα κατοικίδια αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι η κύρια αιτία για την μετάδοση της ύπουλης νόσου, Καλα-Αζάρ.

Ευτυχώς, η στενή παρακολούθηση, η συνεργασία των γιατρών με τους ιδιοκτήτες των κατοικίδιων, καθώς και η εξέλιξη της επιστήμης στους τομείς της πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης, έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια.

Scroll to Top